پکیج های اختصاصی کاور 98

پکیج کامل

با اینتخاب این پکیج تمام مراحل قبل از چاپ کتاب بصورت اختصاصی برای هر کتاب انجام می شود. طراحی جلد+ویراستاری+راهنمای دریافت مجوز+مشاوره چاپ

ژرمژوئیت | Jeremejevite


 • 120 طراحی جلد کتاب یا مجله

 • 500 صفحه ویراستاری

 • پشتیبانی رایگان 6 ماهه وب سایت

 • مشاوره رایگان چاپ

 • آموزش کسب مجوز کتاب در سریعترین زمان


عقیق سیاه | Black agate


 • 90 طراحی جلد کتاب یا مجله

 • 400 صفحه ویراستاری

 • پشتیبانی رایگان 4 ماهه وب سایت

 • مشاوره رایگان چاپ

 • آموزش کسب مجوز کتاب در سریعترین زمان


بریل قرمز | Bixbite


 • 60 طراحی جلد کتاب یا مجله

 • 300 صفحه ویراستاری

 • پشتیبانی رایگان 3 ماهه وب سایت

 • مشاوره رایگان چاپ

 • آموزش کسب مجوز کتاب در سریعترین زمان


ماسگراویت | Musgravite


 • 25 طراحی جلد کتاب یا مجله

 • 200 صفحه ویراستاری

 • پشتیبانی رایگان 1 ماهه وب سایت

 • مشاوره رایگان چاپ

 • آموزش کسب مجوز کتاب در سریعترین زمان